Ontstaan van Kamaradi Muzikanti

Begin 2013 is een vijftal bevriende muzikanten aan tafel gaan zitten om ideeën uit te wisselen om te komen tot de oprichting van een nieuwe blaaskapel.

Over de doelstelling waren ze het snel eens namelijk; Om op een leuke, ontspannen, maar toch serieuze manier de Tsjechische blaasmuziek uit te gaan voeren. Elk van dit vijftal wist wel een of meerdere muzikanten waarvan bekend was dat ze de Tsjechische volksmuziek een warm hart toedroegen. Na enkele weken van
over– en weer bellen was in Maart 2013 een complete bezetting geformeerd. De kapel is dan ook op 3 April 2013 officieel opgericht met als naam KAMARADI MUZIKANTI.

Nadat in Hedel (Gld.) een perfecte repetitieruimte gevonden was, werd daar op 23 April 2013 de eerste repetitie gehouden.